Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Wijkvereniging de Akkers is een club van vrijwilligers die samen proberen de leefbaarheid an onderlinge samenhang van de bewoners in de wijk te verbeteren. Dit doen we door activiteiten te organiseren en bewoners te informeren.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17107295.

Welke persooonlijke informatie verzamelen wij en waarom?

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: deakkers@deakkers.nl.

Leden

In onze ledenadminstratie slaan wij de volgende persoonsgegevens op:

  • Voornaam en achternaam
  • Straatnaam en postcode
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Aantal volwassenen en kinderen in het gezin
  • Geboortedatum van de kinderen

Deze gegevens gebruiken wij om met u te communiceren, activiteiten te plannen en voor onze financiële administratie. De bewaartermijn van deze gegevens in onze administratie is zolang u lid bent van de vereniging en daarna nog zeven jaar.

Indien u wenst dat gegevens eerder worden verwijderd, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens).

Reacties

Wanneer bezoekers op de website een reactie achterlaten, slaan we de ingevulde gegevens op. Daarnaast slaan we ook het IP-adres en de zogenaamde ‘User-agent’-string van de webbrowser op om spam te detecteren.

Wij gebruiken de wereldwijde Gravatar-service om eventuele profielafbeeldingen die de bezoeker gebruikt te herkennen. Hiervoor wordt een geanonimiseerde vorm van het e-mailadres gegenereerd. Nadat een reactie is goedgekeurd, wordt een profielafbeelding die via Gravatar is gevonden, getoond bij de reactie. De Gravatar-service privacy policy is hier te lezen: https://automattic.com/privacy/. Deze is in het Engels.

Reacties die u achterlaat worden niet verwijderd.

Contactformulieren

Naast het contactformulier en het aanmeldformulier, zetten wij met regelmaat aanmeldformulieren op de website, waarmee u (en uw gezinsleden) kunt opgeven voor een activiteit. Deze contactformulieren komen via e-mail binnen bij de voorzitter / secretaris en verwerkt in een aanmeldlijst. Deze aanmeldlijst(en) staan opgeslagen op een beveiligde omgeving op een betaalde cloud omgeving (onedrive).
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor voorzitter en penningmeester. Benodigde gegevens om een activiteit te organiseren, worden beschikbaar gesteld aan de activiteitencommissie(s).

Cookies

Als u een reactie achterlaat op de website, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres op te slaan in cookies, zodat u uw gegevens een volgende keer niet opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookies hebben een geldigheid van één jaar.