Buurtpreventie/WhatsApp

Vanaf het moment dat de eerste woningen in de wijk de Akkers bewoond werden, is het buurtpreventieteam opgericht. Met de intrede van WhatsApp is de organisatie hiervan opgepakt door het buurtpreventieteam. Het buurtpreventieteam bestaat uit Martine van der Heijden, Cor van Oorschot en Oscar Reynhout.

Om het Buurtpreventie/WhatsApp-team goed te laten functioneren, hebben we de hulp van de bewoners nodig. Samen kunnen we de leefbaarheid en veiligheid van de wijk verhogen.

Wilt u ook deelnemen aan de WhatsApp-groep De Akkers?

Meldt u dan aan via www.buurtpreventiehelmond.nl » WhatsApp preventie » deelnemen. Als op deze site de gevraagde gegevens ingevuld zijn, wordt u aan de hand van postcode en huisnummer automatisch ingedeeld in Akkers Oost, Midden of West. Per woonadres kunnen maximaal 2 personen zich aanmelden. Een telefoonnummer of e-mailadres mag daarom maximaal 2 maal gebruikt worden. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

Wilt u het Buurtpreventie/WhatsApp-team versterken of heeft u hier andere vragen over? Neem dan contact op met buurtpreventie@deakkers.nl.

Voor de veiligheid in de wijk geldt:
Ziet u verdachte situaties, meld deze bij de politie. In dringende gevallen via 112 en anders 0900 8844.