Buurtpreventie/WhatsApp

Vanaf het moment dat de eerste woningen in de wijk de Akkers bewoond werden, is het buurtpreventieteam opgericht. Met de intrede van WhatsApp is de organisatie hiervan opgepakt door het buurtpreventieteam. Het buurtpreventieteam bestaat uit Martine van der Heijden, Cor van Oorschot en Oscar Reynhout.

Om het Buurtpreventie/WhatsApp-team goed te laten functioneren, hebben we de hulp van de bewoners nodig. Samen kunnen we de leefbaarheid en veiligheid van de wijk verhogen.

Wilt u ook deelnemen aan de WhatsApp-groep De Akkers?

Meldt u dan aan via www.buurtpreventiehelmond.nl » WhatsApp preventie » deelnemen. Als op deze site de gevraagde gegevens ingevuld zijn, wordt u aan de hand van postcode en huisnummer automatisch ingedeeld in Akkers Oost, Midden of West. Per woonadres kunnen maximaal 2 personen zich aanmelden. Een telefoonnummer of e-mailadres mag daarom maximaal 2 maal gebruikt worden. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.

Wilt u het Buurtpreventie/WhatsApp-team versterken of heeft u hier andere vragen over? Neem dan contact op met buurtpreventie@deakkers.nl.

Voor de veiligheid in de wijk geldt:
Ziet u verdachte situaties, meld deze bij de politie. In dringende gevallen via 112 en anders 0900 8844.

Spelregels WhatsApp groep

1. Deelnemers zijn minimaal 18 jaar.

2. Deelnemers wonen in de wijk De Akkers.

4. De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844.

5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten of de politie al gebeld is!

6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

7. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten.

8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk of van meerwaarde is.

9. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.

10. Denk bij voertuigen aan kleur, merk, type en kenteken.

11. Gebruik de WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. Zo blijft het aantal berichten beperkt.

Meer informatie vindt u op www.buurtpreventiehelmond.nl