Over de wijk

Wijk De Akkers ligt aan de rand van Helmond in het stadsdeel Mierlo-Hout. Het plan ligt tussen de Kromme Haagdijk, de Houtsestraat, het Eindhovens kanaal en de wijk Barrier-Noord. De wijk is onder andere bekend om haar duurzaamheid, natuurlijke materialen en moderne architectuur.

Duurzaam

De Akkers is een wijk van ongeveer 400 duurzaam gebouwde woningen. Gelegen in het hart van Noord-Brabant, aan de rand van Helmond in het stadsdeel Mierlo-Hout. Bij de woningen is een groot aantal maatregelen toegepast op het gebied van energiebesparing en milieuvriendelijk materiaalgebruik. Zo zijn alle woningen voorzien van zonnecollectoren met boilers en zijn geavanceerde installaties toegepast met warmteterugwinning, warmtepompen en gasstopcontacten om het gebruik van alternatieve en primaire energiebronnen te bevorderen.

Ontwerp

De wijk kent een uniek stedenbouwkundig plan, ontwikkeld op basis van de principes van de duurzame stedenbouw waarbij is voortgeborduurd op de situatie die we aantroffen. Zo zijn de verkavelingrichting van de landbouwakkers, de bestaande ontsluitingsweg, het afwateringspatroon en de noord en zuidelijk gelegen waterlopen belangrijke dragers van het plan.

Daarnaast is het traditionele wonen op “De Akkers” een belangrijke inspiratie bron geweest bij het ontwerpen. Zo kent de wijk een “Plaetse”, een driehoekig gebied beplant met bomen op een centrale plek in de wijk. De plaetse was in vroeger tijden het verzamelgebied voor vee van omwonende boeren.

Groen

Ook de groenaanplant is typisch Brabants. De Eldersche Loop, een meanderende beek die de wijk in het noorden op een natuurlijke wijze begrenst, werd beplant met elzen, wilgen en riet. Bijzonder herkenbaar zijn de eiken langs de woonstraten en op De Plaetse, de beukenhagen die ook als erfafscheiding werden toegepast, en de leilindes als een natuurlijke schaduwvoorziening.

Zowel de winkels van Mierlo-Hout centrum, als van winkelcentrum De Karper en Mierlo vindt u op fietsafstand.